จังหวัดศรีสะเกษ

ออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม

 

 

          วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 22.30 น.

 

ภายใต้การอำนวยการของ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายนพ  พงศ์ผลาดิสัย  ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธนัชกฤศ  บุดดีเสาร์ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ  นายรณฤทธิ์  นรสาร ผบ.ร้อย อส.จ.ศก. ที่ 2 นายทวีชัย  สายสิม นางสาวอินตรา คำหลอม ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย สมาชิก อส.ร้อย อส.จ.ศก.2  ออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม สถานบริการ สถานประกอบกิจการคล้ายสถานบริการ และพื้นที่เสี่ยง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ เพื่อเป็นการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 ) ตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2534/2564 (ฉบับที่ 30)
     
     ผลการดำเนินการ พบว่า ร้านข้าวต้มสุขุมวิท 81 ฝ่าฝืนคำสั่งฯ จึงดำเนินการจับกุมผู้ให้บริการ และรวบรวมพยานหลักฐาน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองศรีสะเกษ ดำเนินการ ต่อไป

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ