นอ.เทพา มอบหมายให้ปลัดอำเภอ ให้การต้อนรับ รอง.ผวจ.สงขลา ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ระดับจังหวัด ณ ต.วังใหญ่ อ.เทพา  จ.สงขลา

 

 

 

 

วันที่ 22 มิ.ย. 2564 เวลา 10.00 น. 

 

          นายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอเทพา มอบหมายให้ นายบุญภพ มะเดื่อ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายเจนณรงค์ แก้วศรียงค์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลวังใหญ่ และนายทรงพล ศรีมณีรัตน์ ปลัดอำเภอ ให้การต้อนรับ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ระดับจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" บ้านโหล๊ะบอน (นายมิตร สวนทองแก้ว) หมู่ที่ 7 ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา และร่วมกิจกรรมตำพริกแกงตำมือ ทำเมนูกุ้งสดผัดสะตอ โดยมีพัฒนาการจังหวัดสขลา กรรมการ ผู้แทนกรรมการ และพัฒนาการอำเภอเทพา ร่วมลงพื้นที่ฯ