นอ.เมืองสงขลา เป็นประธานปล่อยแถว อส.อ.เมืองสงขลา และเจ้าหน้าที่ ทสปช. ลงพื้นที่ตรวจตราความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ อ.เมืองสงขลา บริเวณหาดชลาทัศน์ สวนสองทะเล 


 

 

 

 

วันที่  20 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น.
 

 

          นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานปล่อยแถว สมาชิก อส.อำเภอเมืองสงขลา และเจ้าหน้าที่ไทยอาสาป้องกันชาติ ลงพื้นที่ตรวจตราความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ อำเภอเมืองสงขลา บริเวณหาดชลาทัศน์ สวนสองทะเล และ บริเวณที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 18.30- 05.00 น. เพื่อป้องกันการมั่วสุม เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยขอความร่วมมือ ร้านค้า ประชาชน ผู้ประกอบการต่างๆ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดสงขลา ที่ 49/256 โดยเคร่งครัด และให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน และกระทำผิด โดย มี นายบุญเลิศ ดำจำนงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายบุญเลิศ  พงษ์จิรกิตติ นายธนาวิทย์ จันทสุวรรณ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิก อส.อำเภอเมืองสงขลา และเจ้าหน้าที่ไทยอาสาป้องกันชาติ ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ และสามารถจับกุม ผู้กระทำผิดตามมาตรการที่ 13/2564 ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย เมื่อออกจากเคหสถาน จำนวน 1 ราย และตามมาตรการที่ 39/2564 ห้ามมีการมั่วสุมดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง บริเวณหาดชลาทัศน์ สวนสองทะเล และบริเวณที่กำหนด จำนวน 1 ราย