ร่วมกันจับกุม

 

 

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564

 

 

 ภายใต้การอำนวยการร่วมของ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ,นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร,นายพิทักษ์  พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร 
เจ้าพนักงานชุดจับกุม นำโดย นายทวีป  ไทยสวี ป้องกันจังหวัดชุมพร หน.ชุดเฉพาะกิจจังหวัดชุมพร (ฉก.โชคชัย)       นายหมวดตรีสุจินต์  สว่างศรี ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพรที่ ๑ และนายวโรตม์วุฒิ  พราหมศรีชาย จพง.ปค.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพรที่ ๑ ได้ร่วมกันจับกุมตัวและควบคุมตัวผู้ฝ่าฝืนกฎหมายในคดีความผิดตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษฯ จำนวน 2 ราย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 
รายที่ 1 นายสานนท์  หรือแดง  กล่อมสุวรรณ อายุ 31 ปี 
พร้อมด้วยของกลาง
1.ยาบ้า จำนวน 193 เม็ด
2.ไอซ์ น้ำหนักประมาณ 0.26 กรัม
3.โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง  
โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้าและไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
เหตุเกิดที่ บ้านเลขที่ ๑0๕ หมู่ที่ 5 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
รายที่ 2 นายกิตติรันทร์  หรือใหม่  เกิดคลัง อายุ 34 ปี  
พร้อมด้วยของกลาง
1.ยาบ้า จำนวน 15 เม็ด
2.ไอซ์ น้ำหนักประมาณ 1.97 กรัม
โดยกล่าวหาว่า  มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้าและไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
เหตุเกิดที่ ห้องเช่าเลขที่ 125/2 หมู่ที่ 12 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
จากนั้นได้จัดทำบันทึกการจับกุมและได้มอบตัวผู้ถูกจับทั้งสองรายพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท่าแซะ                เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป