อำเภอกะพ้อ ปฎิบัติการขับเคลื่อน รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ และกวดขันบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 34/2564


 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่  22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 
 

          ภายใต้การอำนวยการนายเมษัณฑ์ โสภากัณฑ์  นายอำเภอกะพ้อ/ผอ ศปก.อ.กะพ้อ  ได้มอบหมายให้ นายวิริยะพงษ์  วีระพงษ์ ปลัดอำเภองานป้องกัน นำกำลังชุดปฏิบัติการนรสิงห์ บูรณาการกำลังร่วมกับ จนท.ทพ.4408 และ จนท.ตร.สภ.กะพ้อ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาพักอาศัยในจังหวัดปัตตานีและรณรงค์การสวมหน้ากากอนามัยอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งตรวจร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ไม่ให้มีการนั่งรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่ม และมอบสำเนาคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่(พิเศษ) 34/2564 ติดไว้ภายในร้าน ในพื้นที่ตำบลกะรุบี และ ตำบลตะโลดือรามัน เป็นการบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่(พิเศษ) 34/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า covid-19  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย