นอ.รัตภูมิ ได้มอบหมายให้ ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย จนท.หน่วยพิทักษ์ษาพันธุ์สัตว์ป่า จ.สงขลา/ สมาชิก อส.อ.รัตภูมิ/ กำนัน / ชุด ชรบ.หมู่บ้าน/ ผช.เขตคุ้มครองฯ ที่ 3 ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าดัวย พ.ร.บ.ป่าไม้


 

 

 

 

วันที่ 19 มิ.ย.2564 เวลา 09.30 น. 

 

          นายอาคม บุญญโส นายอำเภอรัตภูมิ ได้มอบหมายให้ ส.ต.ต.สุรศักดิ์ ชนะกิจ ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์รักษาพันธุ์สัตว์ป่า ท่ามะปราง ต.ท่าชะมวง จ.สงขลา/ สมาชิก อส.อ.รัตภูมิ/ กำนันตำบลท่าชะมวง/ ชุด ชรบ.หมู่บ้าน/ ผู้ข่วยเขตคุ้มครองฯ ที่ 3  และกลุ่มแม่บ้านอาชีพเครื่องแกงช่องเขาพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมในพี้นที่เพื่อออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายว่าดัวย พ.ร.บ.ป่าไม้และสัตว์และติดแผ่นป้ายแสดงแนวเขตรักษาพันธ์และแปลงตรวจยึด บริเวณป่าบ้านช่องเขา พิกัด 47N0622863E 0789019N  ท้องที่ ม.9 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา