นอ.ระแงะ/ผอ.ศปก.อ.ระแงะ ให้การต้อนรับ ผวจ.นราธิวาส มาเป็นประธานพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

 

 

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. 

 

          ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์  ศิริวัลลภ นายอำเภอระแงะ/ผอ.ศปก.อ.ระแงะ  ให้การต้อนรับ นายเจษฏา  จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มาเป็นประธานพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ให้แก่นางสาวบูงอ  อูเซ็ง อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 85/1 หมู่ที่ 2 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส  และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนข้าราชการ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 อำเภอระแงะในครั้งนี้ ณ บ้านเลขที่ 85/1 หมู่ที่ 2 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส