นอ.กรงปีนัง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกรงปินัง เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการฐานความผิดกรณีการช่วยเหลือ/ปกปิด/ ซ่อนเร้น ผู้กระทำผิด 


 

 

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. 
 

 

          นายวิมุตติ อำนักมณีนายอำเภอกรงปินัง/ผอ.ศปก. อ.กรงปินัง จ.ยะลา เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกรงปินัง  เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการฐานความผิดกรณีการช่วยเหลือ/ปกปิด/ ซ่อนเร้น ผู้กระทำผิด กรณีพฤติการณ์ ช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อไม่ถูกจับกุม หรือ ช่วยผู้กระทำผิด ด้วยประการใดๆ เช่นนำพาหลบหนี, ให้ที่พักพิง, ช่วยซ่อนเร้น จัดหาเสบียงอาหาร น้ำ, ทำผิดคนเดียว, ทำผิดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป, ทำผิดตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป เป็นต้น เพื่อทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ โดยมี ผกก.สภ.กรงปินัง, ผบ.ฉก.ทพ.47, ปลัดอำเภอ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลกรงปินัง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสร้อยดอกหมาก ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา