นอ.กาบัง/ผอ.ศปก.อ.กาบัง เป็นประธานเปิดโครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียงระดับหมู่บ้าน (กิจกรรมเอามื้อสามัคคี)

 

 

 

 

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.

 

          นายอัมรันท์ บากา นายอำเภอกาบัง/ผอ.ศปก.อ.กาบัง เป็นประธานเปิดโครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน (กิจกรรมเอามื้อสามัคคี) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายอบต.กาบัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกาบัง ประชาชน ร่วมเปิดโครงการ ณ หมู่ที่ 7 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา