นอ.เมืองสงขลาพร้อมด้วย นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ,สาธารณสุขอำเภอ ,ผอ.กองสาธารณสุขฯเทศบาล ร่วมกันมอบสิ่งของยังชีพแก่ผู้ที่กักตัว เพื่อสังเกตอาการโควิท - 19

 

 

 

 

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น.

 

          นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วย  นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาลนครสงขลา นายฐากร นาคแก้ว สาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา นางสาวอภิชดา สุคนธปติภาค ผอ.กองสาธารณสุขฯเทศบาลนครสงขลา ในนามของกองอำนวยการ ร่วมกันมอบสิ่งของยังชีพแก่ผู้ที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ ในชุมชนบาราเซาะห์ เก้าแสน ซึ่งได้รับการสนับสนุนชุดสิ่งของยังชีพ จากเทศบาลนครสงขลา ณ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจโควิท -19 อำเภอเมืองสงขลา ชุมชนบาราเซาะห์เก้าแสน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา