แม่ทัพภาค ที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และแจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการฉีดวัคซีน (COVID-19)

 

 

 

 

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.45 น. 

 

          พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค ที่ 4 เดินทางมาตรวจเยี่ยมการบริการฉีดวัคซีน ณ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี โดยมีนายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวี พร้อมด้วย ผอ.รพ.สมเด็จฯ ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ร่วมต้อนรับและร่วมกิจกรรมแจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และจัดรถปันสุขมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา