นอ.เมือง นธ./ผอ.ศปก.อ.เมือง นธ.  เป็นประธานประชุมสมาชิก อส. อ.เมืองนราธิวาส ที่ 2 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

 

 

 

 

วันที่ 14 มิ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. 

 

 

          นายยะห์ยา ปะนาฆอ  นอ.เมือง นธ./ผอ.ศปก.อ.เมือง นธ.  เป็นประธานประชุมสมาชิก อส. อ.เมืองนราธิวาส ที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ได้ชี้แจงข้อราชการต่างๆ และมอบนโยบายในการปฏิบัติภารกิจ  กำชับเน้นการมีระเบียบวินัย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ หอประชุมอำเภอเมือง 100 ปี นราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส