นอ.ตากใบ/ผอ.ศปก.อ.ตากใบ พร้อมด้วยคณะกรรมการ EOC อ.ตากใบ นายก อบต.เกาะสะท้อน กำนันผู้ใหญ่บ้านใน ต.เกาะสะท้อน ให้การต้อนรับ เลขาธิการ ศอ.บต. และ ผวจ.นราธิวาส  ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ


 

 

 

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 

 

          นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ/ผอ.ศปก.อ.ตากใบ พร้อมด้วยคณะกรรมการ EOC อำเภอตากใบ นายก อบต.เกาะสะท้อน กำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลเกาะสะท้อน ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. และนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองการเข้าออกในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ พร้อมมอบสิ่งของให้กับผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน ม.2 ม.5 และหมู่ 6 ตำบลเกาะสะท้อนต่อไป