ผวจ.สงขลา, นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา และรอง ผวจ.สงขลา ส่งมอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม เพื่อให้ทางอำเภอนำไปจัดสรรกระจายให้กับพี่น้องประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อน จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-2019

 

 

 

 

วันที่ 12 มิ.ย.2564 เวลา 11.00 น. 
 

 

          นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ส่งมอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม เพื่อให้ทางอำเภอนำไปจัดสรรกระจายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้กิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมี นายอาคม บุญญโส นายอำเภอรัตภูมิ พร้อมด้วย นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลาทั้ง 16 อำเภอ ร่วมรับมอบ