นอ.ระโนดให้ศูนย์ดำรงธรรม และกรรมการ เข้าตรวจสอบโรงสีข้าว มิตรบำรุง ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ข้าวฟุ้งกระจาย สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน.

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น.

 

 

          นายไพโรจน์ ศรีละมลู นายอำเภอระโนด ได้สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรม และคณะกรรมการตรวจสอบ แก้ไขปัญหากรณี โรงสีข้าว มิตรบำรุง หมูที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ข้าวฟุ้งกระจายกระทบกับชาวบ้าน ข้างเคียง โดยได้แนะนำให้โรงสีข้าว กำเนินการติดตั้ง ระบบละอองน้ำรอบอาคารโกดังอบข้าว ติดตั้งเมทัสชีลปิดช่องว่างบริเวณด้านบนโกดังเก็บข้าวโดยรอบ ให้ปลูกต้นไม้โตเร็ว รอบอาคารโกดังอบข้าว และช่วงฤดูลมพัดไปทางทิศตะวันออก ให้เพิ่มความระมัดระวังในการอบข้าวไม่ให้เกิด ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ส่งผลกระทบกับประชาชน