นอ.ตากใบ/ผอ.ศปก. อ.ตากใบ ให้การต้อนรับ ผวจ.นราธิวาส และนายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส และคณะ ซึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


 

 

 

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. 
 

 

          นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ/ผอ.ศปก.อ.ตากใบ ให้การต้อนรับ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และนางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และคณะซึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปิดหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน ของตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งได้พบปะมอบสิ่งของและถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 หมู่บ้านของตำบลเกาะสะท้อนด้วย