นอ.เบตง ตรวจเยี่ยมกำลังพลปฏิบัติหน้าที่คุมเข้มตรวจแนวชายแดนธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ช่วงมาเลเซียล็อคดาวน์


 

 

 

 

วันที่ 7 มิถุนายน เวลา 16.00 น. 

 

          นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง พร้อมด้วย นายไททัศน์ รัตนี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายพิชัย แก้วจำรัส ปลัดอำเภองานป้องกัน ทหารชุด ปชด.ที่ 4 กองร้อย ตชด.445 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลธารน้ำทิพย์ และ สมาชิก อส.อ.เบตง ร่วมลงพื้นที่ลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย บริเวณหลักเขต 52A หมู่ที่ 1 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ทั้งนี้ นายอำเภอเบตงได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดในการลาดตระเวน  เพื่อป้องกันการลักลอบเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย หลังทางการมาเลเซียเตรียมประกาศล็อคดาวน์ทั่วประเทศอีกครั้ง เป็นเวลา 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-14 มิ.ย.64 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการนี้ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย