นอ.หนองจิก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ 


 

 

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. 

 

          นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอหนองจิกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อลดปัญหายาเสพติด โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนส่งต่อไปยังกลไกหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการอย่างเชื่อมโยงและเป็นระบบเป็นรูปธรรม มีความยั่งยืน โดยมี ผกก.สภ.หนองจิก, ปลัดอำเภอ, นายกอบต.ดาโต๊ะ, ผบ.ร้อย.ทพ.4316 ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ประชาชนในพื่นที่ เข้าร่วมฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านโคกหมัก หมู่ที่ 2 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย