นอ.ทุ่งยางแดง ร่วมพบปะ มอบนโยบายการปฏิบัติงานและมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลผลการประเมินความเข้มแข็งของชุดคุ้มครองตำบลพิเทน ในห้วง 6 เดือนแรก


 

 

 

วันที่ 7  มิถุนายน 2564 เวลา  10.30 น. 

 

          นายเอกณัฏฐ์ สังขพันธ์ นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก.อ.ทุ่งยางแดง พร้อมด้วย นายประภักดิ์ เขียวดำ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง, พ.ท.อินทัช รอดทอง รอง ผบ.กรม ทพ.44 ร่วมพบปะ มอบนโยบายการปฏิบัติงานและมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลผลการประเมินความเข้มแข็งของชุดคุ้มครองตำบลพิเทน ในห้วง 6 เดือนแรก ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ชุดคุ้มครองตำบลพิเทน