นอ.ระแงะ ให้การต้อนรับ รอง.ผวจ.นราธิวาส ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอระแงะ

 

 

 

 

วันที่ 7 มิถุนายน  2564 เวลา 14.00 น. 

 

          ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอระแงะ/ผอ.ศปก.อ.ระแงะ ให้การต้อนรับนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอระแงะ วันแรกของการฉีดให้กับประชาชนกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ที่ลงทะเบียนทางแอปพลิเคชันหมอพร้อม พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระแงะ และพบปะประชาชนผู้มารับการฉีดวัคซีนโควิด19 ณ โรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส