นายอำเภอทุ่งยางแดงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กำลังพลสมาชิก อส.ชุดคุ้มครองตำบลตะโละแมะนา จ.ปัตตานี


 

 

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 21.00 น. 
 

          นายเอกณัฏฐ์ สังขพันธ์ นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก.อ.ทุ่งยางแดง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กำลังพลสมาชิก อส.ชุดคุ้มครองตำบลตะโละแมะนา โดยได้สอบถามและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ในห้วงที่ผ่านมาพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติโดยเน้นย้ำให้กำลังพลมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา เพิ่มความเข้มในการตรวจตราบุคคล ยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่ ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ไม่ประมาทต่อสถานการณ์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย