นายอำเภอสายบุรี พร้อมด้วย ผอ.รพ.ยุพราชสายบุรี เปิดห้องรับบริจาคโลหิตอย่างเป็นทางการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี


 

 

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.

 

          นายสมมาตร  บารา นายอำเภอสายบุรี/ผอ.ศปก.อ.สายบุรี พร้อมด้วยแพทย์หญิงภัททิรา  ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เป็นประธานเปิดห้องรับบริจาคโลหิตอย่างเป็นทางการของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี  โดยมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน , เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ตึกกายภาพบำบัดชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี