นายอำเภอแม่ลาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานชุดคุ้มครองตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี


 

 

 

วันที่​ 4 มิถุนายน 2564 เวลา​ 09.00 น. 

 

          นายสมศักดิ์ ทิพย์มณี นายอำเภอแม่ลาน/ผอ.ศปก.อ.แม่ลาน ​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานชุดคุ้มครองตำบลม่วงเตี้ยอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจแก่ อส.ชคต. พร้อมกำชับและเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน เตรียมความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และการปฏิบัติหน้าที่ต้องไม่ประมาท มีความพร้อมตลอดเวลา