อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการตรวจหาเชื้อโควิด-19
ให้กับพนักงานแค้มป์คนงานอิตาเลี่ยน-ไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

 

 
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา07.30 น.

 


    นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง มอบหมายให้ นายไพรัตน์ อินทร์ปัญญา ปลัดอาวุโสพร้อมด้วยปลัดอำเภอปากช่อง นำกำลังสมาชิก ร้อย อส.อ.ปากช่อง ที่ 13  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่อง สาธารณสุขอำเภอปากช่อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาตำบลพญาเย็นและลูกจ้างโครงการ TST อำเภอปากช่อง ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพนักงานแค้มป์คนงานอิตาเลี่ยน-ไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางจิระ จำนวน750 คน  ณ วัดน้ำพุ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
   -ณ.เวลา 10.00 น.การตรวจหาเชื้อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี มีความคล่องตัวในจุดบริการต่างๆ มีพนักงานบริษัทอิตาเลี่ยน-ไทย ฯ เข้ามารับบริการตรวจหาเชื้อแล้วจำนวน 400 คน คาดว่าจะสามารถตรวจเสร็จสิ้นก่อนเวลา 13.00 น.