จังหวัดสุพรรณบุรีออกลาดตระเวนตรวจตราการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

 

 

วันที่  1 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 20.00 น.

 

ภายใต้การอำนวยการของ นายกองเอกณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี นายกองเอกปรีชา ทองคำ นายกองเอกนพฤทธิ์ ศิริโกศล  นายกองโทชูชีพ พงษ์ไชย รอง.ผวจ.สุพรรณบุรี นายกองเอกวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้มอบหมายให้นายกองตรีจิตรติ รามเนตร ป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อม นายหมวดเอก ชาญศักดิ์ รอดเจริญ นายหมวดตรีธรรศ ศรีดุษฎี ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองร้อย บก.บร.บก.อส.สพ. ออกลาดตระเวนตรวจตราการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมและเข้มงวดมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสฯ ในสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร และแหล่งชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการปฏิบัติ: 
1.  ร้านอาหาร ร้านค้าโดยทั่วไป ตลาดนัด ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการกำชับเรื่องความปลอดภัยและการให้บริการลูกค้า ในด้านการป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 พร้อมทั้งชี้แจงคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคไวรัสฯ และเงื่อนไขระยะเวลาของการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ และเน้นย้ำให้เคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ซึ่งบรรดาผู้ประกอบการมีความเข้าใจและพร้อมจะให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัด
2.  ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด และเข้มงวดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดต่อร้ายแรง โควิด 19  ซึ่งยังมีประชาชนบางส่วน ยังไม่นิยมสวมใส่หน้ากากอนามัย จึงได้ทำบันทึกทันฑ์บน ตักเตือนแจ้งคำสั่งจังหวัดและข้อกฎหมาย จับผู้มีสารเสพติดในร่างกาย จำนวน 2 คน เตรียมนำส่งเข้ารับการบำบัดรักษาต่อไป
ยอดกำลังพล: 15 นาย