รอง ผวจ.ปัตตานี เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ยกระดับคุณภาพด้านสุขภาพประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 


 

 

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. 

 

          นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอหนองจิก ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดย ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รหัส ปน. 016 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้แทนประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี, รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, จิตอาสาพระราชทาน, ภาคประชาชน และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอชต.) ร่วมในพิธีฯ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี