นอ.เมือง สงขลา เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ปลูกต้นไม้) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

 

 

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.

 

          เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ปลูกต้นไม้) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ครบ 43 พรรษา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมี นางนุชนาถ จารณะ ปลัดอำเภอประจำตำบลเกาะแต้ว นายณภัทร เก้าเอี้ยน ปลัดอำเภอ นายบรรจง สังขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามกอง นายธวัช จันทร์บัณดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2  นายจำลอง แสงสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแต้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ประชาชน หมู่ที่ 1 ,2,3 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 40 คน ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร ตลอดสองข้างทางถนนสายหน้าวัดสามกอง ในโอกาสนี้ นายอำเภอเมืองสงขลาได้มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชนเพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้านอีกด้วย ณ บริเวณถนนสายหน้าวัดสามกอง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา