นอ.ระแงะ/ผอ.ศปก. ให้การต้อนรับ คณะนายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.นราธิวาส และคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส 

 

 

 

วันที่ 1 มิถุนายน  2564 เวลา 09.00 น. 

 

          ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอระแงะ/ผอ.ศปก.อ.ระแงะ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับคณะ นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมราษฏรผู้ยากไร้ ยากจน และผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย
1. นางสาวมีเนาะ บูละ อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 172 หมู่ที่ 1 บ้านมะรือโบต ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมมอบไม้เท้าช่วยพยุง เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
2. นางสาวคอลีเยาะห์ ยูโซ๊ะ อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 107/1 หมู่ที่ 3 บ้านนิบง ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นผู้ยากไร้มีความเดือดร้อนด้านคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย โอกาสนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัว   
โดยมี ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ/เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. บัณฑิตอาสา หน่วยกำลังในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ