ผบ.ร้อย อส.อ.กะพ้อ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สมาชิก อส.ชคต.ปล่องหอย และ สมาชิก อส.ชคต.ตะโละดือรามัน

 

 

 

 

วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤษภาคม 2564  เวลา 11.00 น. 

 

          นายกองตรีเมษัณฑ์ โสภากัณฑ์ ผบ.ร้อย อส.อ.กะพ้อ ที่ 12 พร้อมด้วยนายหมวดเอกจอน สุกป่าน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สมาชิก อส.ชคต.ปล่องหอย และ สมาชิก อส.ชคต.ตะโละดือรามัน โดยมอบนโยบายในการปฎิบัติหน้าที่และเน้นย้ำการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันเหตุในพื้นที่ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย