ร่วมตรวจแค้มป์คนงาน ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

 

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.30 น.

 

 

นายสุรพันธ์  ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง มอบหมายให้  ว่าที่ ร.ต.พรสรร อุ่นบรรเทิง  หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร นายประทิพย์ ทิพย์บรรจง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  นายสิริวัฒก์ ภัทรวิเศษพันธ์ ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิก อส.อ.ปากช่อง ที่ 13  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปากช่อง เจ้าหน้าที่ สภ.หมูสี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตำบลหมูสี  ร่วมตรวจแค้มป์คนงาน ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สำหรับบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว  โดยประกาศ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ณ แค้มป์คนงานบริษัท MEC engineering โครงการบ้านพักต่างอากาศ  โดยมีพนักงานที่พักอาศัยอยู่ในแค้มป์ จำนวน  110 คน  เป็นคนไทย จำนวน 80 คน ชาวต่างชาติสัญชาติเมียนมา จำนวน 30 คน 
ทั้งนี้ได้แจ้งมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดอาทิเช่น การมีบริการจุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ในแค้มป์ การคัดกรองพนักงานก่อนเข้าทำงาน การใส่หน้ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอ  ณ บ้านโต่งโต้น หมู่ที่ 11 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
-เหตุการทั่วไปปกติและได้รับความร่วมมือจากบริษัทเป็นอย่างดี