นอ.เบตง เยี่ยมชมโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ณ เรือนจำชั่วคราวทุ่งปูโป๊ะ ต.ยะรม อ.เบตง จังหวัดยะลา


 

 

 

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.45 น. 

 

          นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง พร้อมด้วย นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง สมาชิกกิ่งกาชาด ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลยะรม และ จนท.ตร.สภ.ยะรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ฝีมือแรงงานผู้ต้องขัง และมอบหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้ง ได้ให้คำแนะนำการพัฒนาให้เป็นเรือนจำท่องเที่ยวในพื้นที่ และกำชับแนวทางการปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน อีกด้วย โดยมีนายพูชนะ หิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง นายมูหมัดยูซุป เบ็ญอาซิส หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอเบตง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล