นายอำเภอเบตง “ปรับทุกข์ ผูกมิตร ร่วมคิด ร่วมทำ นำเบตงสันติสุข”


 

 

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. 

 

          นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง พร้อมด้วย นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง และเจ้าหน้าที่ปกครองตำบลอัยเยอร์เวง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนนายสุกีมัน มะมิง เจ้าของร้านอาการก๋วยเตี๋ยวกะลาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังสภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนผลประกอบการร้านอาหารในช่วงสถานการณ์โควิท-19 นอกจากนั้นยังได้ขอความร่วมมือช่วยสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  พร้อมกันนี้ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ ร้านAnasia กม.28 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา