ศปก.อ.เบตง ยกระดับการป้องกันสถานการณ์โควิด จัดชุดปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจเพื่อคัดกรอง บุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่ อำเภอเบตง


 

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

 

          ภายใต้การอำนวยการของนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ตชด. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านคัดกรอง ดังนี้
1. ด่านคัดกรอง กม.23 ม.5 ต.ตาเนาะแมเราะ
2. ด่านคัดกรอง กม.27 ต.อัยเยอร์เวง
3. ด่านคัดกรอง กม.36 บริเวณหน้า สภ.อัยเยอร์เวง ม.3 ต.อัยเยอร์เวง
เพื่อเป็นจุดตรวจในการคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าสู่อำเภอเบตง โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ จัดทำประวัติการเดินทาง และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯ ตลอดจนตรวจสอบและสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ที่อาจมีการลักลอบขนส่งเข้าพื้นที่ อำเภอเบตงโดยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย