ร่วมกันจับกุมตัวและควบคุมตัวผู้ฝ่าฝืนกฎหมายในคดีตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษฯ

 

 

วันที่ 21 พ.ค. 2564

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ,นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร,นายพิทักษ์  พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร 
เจ้าพนักงานชุดจับกุม นำโดย นายทวีป  ไทยสวี ป้องกันจังหวัดชุมพร หน.ชุดเฉพาะกิจจังหวัดชุมพร (ฉก.โชคชัย)       นายหมวดตรีสุจินต์  สว่างศรี ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพรที่ ๑ และนายวโรตม์วุฒิ  พราหมศรีชาย จพง.ปค.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพรที่ ๑ ได้ร่วมกันจับกุมตัวและควบคุมตัวผู้ฝ่าฝืนกฎหมายในคดีตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 64 จำนวน 4 ราย
รายที่ ๑ นายเชาว์เลิศ  หรือเชาว์  เอนก อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 52/1 หมู่ที่ 7 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร 
พร้อมด้วยของกลาง
1. ยาบ้า จำนวน 14 เม็ด
2. ไอซ์ น้ำหนักชั่งเฉพาะไอซ์ของกลางประมาณ 0.16 กรัม 
โดยกล่าวหาว่า                                                                        
มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้าและไอซ์) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
เหตุเกิดที่ ห้องเช่าเลขที่ 147/7 หมู่ที่ 12 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายที่ 2 นางฉันทนา  หรือใหม่  จันมะโฮม อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 73/2 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร                                           
พร้อมด้วยของกลาง
ยาบ้า จำนวน 80 เม็ด
โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
เหตุเกิดที่ ห้องเช่าเลขที่ 148/7 หมู่ที่ 12 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายที่ 3 นางลดาวรรณ์  หรือเอ๋  จุละจาริตต์ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 73/2 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
พร้อมด้วยของกลาง
ยาบ้า จำนวน 4 เม็ด
โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
เหตุเกิดที่ ห้องเช่าเลขที่ 419/2 หมู่ที่ 12 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายที่ 4 นายมานิตย์  หรือเบิร์ด  รักทอง อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 16 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
พร้อมด้วยของกลาง
1. ยาบ้า จำนวน 78 เม็ด
2. ไอซ์ น้ำหนักชั่งเฉพาะไอซ์ของกลางประมาณ 1.42 กรัม 
โดยกล่าวหาว่า                                                                        
มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้าและไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
เหตุเกิดที่ บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 16 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
จากนั้นได้จัดทำบันทึกการจับกุมและได้มอบตัวผู้ถูกจับทั้งสี่รายพร้อมด้วยของกลางส่ง พงส.สภ.มาบอำมฤต   เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป