ผวจ.นราธิวาส มอบหมายให้ นายไพโรจน์ จริตงาม รอง ผวจ.นราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด


 

 

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น.

 

          นายเจษฎา จิตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดๆนราธิวาส ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด "ก.ช.ภ.จ.“นราธิวาส เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกและอำเภอสุคิรินจากเหตุสวนทุเรียนและสวนยางพาราได้รับความเสียหายจำนวน 4 ราย พื้นที่เสียหายจำนวน 8.25 ไร่ มูลค่าความเสียหายรวม 13,942.50 บาท โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส