นายอำเภอโคกโพธิ์ ฉีดวัคซีน Covid Sinovac  เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนชาว อำเภอโคกโพธิ์


 

 

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. 

 

          นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์/ผอ.ศปก.อ.โคกโพธิ์ ร่วมฉีดวัคซีน Covid Sinovac เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอโคกโพธิ์ ซึ่งจากการฉีดวัคซีนในเข็มแรก ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ ร่างกายยังคงเป็นปกติ ฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชน อย่าตื่นตระหนกตกใจในการฉีดวัคซีน ขอให้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของทางราชการ และขอเชิญชวนประชาชน ชาวอำเภอโคกโพธิ์ ได้ลงทะเบียน LINE OA "หมอพร้อม " หรือติดต่อได้ที่ทีมงาน รพ.สต.และทีมงานชุดปฏิบัติการตำบล