นอ.กะพ้อ/ผอ.ศปก.อ.กะพ้อ มอบหมายให้ ปลัดอำเภอ/ป.หน.ชคต.ศูนย์ปฏิบัติการ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ร่วมต้อนรับ พอ.ขจรศิกดิ์  ไพประยูร หน.ศปก.กอ.รมน.ภาค 4 สน.

 

 

 

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคมพ.ศ.2564  เวลา 10.00 น. 

 

          นายสมศักดิ์ ทิพย์มณี นายอำเภอกะพ้อ/ ผอ.ศปก.อ.กะพ้อ มอบหมายให้นายจอน สุกป่าน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง /ป.หน.ชคต.ตะโละดือรามัน พร้อมด้วยนายวิริยะพงษ์ วีระพงษ์ ปลัดอำเภองานป้องกัน ,ร.ท.โยธิน  ธงดาชัย ผบ.ร้อย.ทพ.4403 ,ร.ท.วีระ เพ็ชรสวี ผบ.ร้อย.ทพ.4408 ,ร.ท.ดุสิต ชัยพรหม ผบ.ร้อย.ทพ.4410, ผู้แทน สภ.กะพ้อ ,เจ้าหน้าที่ปกครอง ,กำลังพล อส.ชค.ตะโละดือรา​มัน ร่วมต้อนรับ พอ.ขจรศิกดิ์  ไพประยูร หน.ศปก.กอ.รมน.ภาค 4 สน.คณะฯ ลงพื้นที่​ตรวจเยี่ยม​และให้กำลังใจสมาชิก​ อส.ชคต.ตะโละดือรา​มัน และร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับศปก.อ.กะพ้อ เพื่อประเมินพิจารณาปรับลดพื้นที่ประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน ฯ ในพื้นที่ จชต.ตลอดจนรับทราบ ปัญหา​ข้อขัดข้อง​/ข้อเสนอแนะ  ณ ห้องประชุมอำเภอกะพ้อและฐานปฏิบัติการ​ชุดคุ้มครอง​ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ​ จังหวัดปัตตานี