อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ออกตรวจตามคำสั่งจังหวัด

 


วันที่ 6 พ.ค.64 เวลา 18.00 น

 


ภายใต้การอำนวยการของ
นายวิทยา ชพานนท์
นายอำเภอบางใหญ่ สั่งการให้
นายสมพล สุระสัจจะ
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
นายชมชน ขุนทวาท
ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง
สมาชิก อส ร้อย.อส.อ.บางใหญ่ที่6
ออกตรวจตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี
เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
(ฉบับที่39) 

ผลการปฎิบัติงาน
พบผู้ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดนนทบุรี
จำนวน5ราย จับกลุ่มนั่งดื่มสุราในที่สาธารณะ บริเวณชุมชนเคหะเอื้ออาทรบางใหญ่ ข้างตึกที่39
จึงได้ทำการควบคุมตัวพร้อมทำบันทึกจับกุม นำส่ง สภ.บางใหญ่ 
เพื่อดำเนินคดี ตามกฎหมายต่อไป