ศปก.อ.เบตง จัดชุดปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ LQ เพื่อดูแลคนไทย ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย  และเข้ารับการสังเกตอาการ 14 วัน


 

 

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

         

 

          ภายใต้การอำนวยการของนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ฉก.ตชด. สาธารณสุข  ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์สังเกตอาการการเริ่มป่วย (LocalQuaruntine) เพื่อควบคุมกำกับ และดูแลคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย และเข้ารับสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วันโดยปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้เข้ารับการสังเกตอาการเป็นประจำทุกวัน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอด 24 ชั่วโมง ณ ศูนย์สังเกตอาการอำเภอเบตง (LQ)  เวลา  14.00 น.  จนท.จาก รพ.เบตง มาให้บริการตรวจหาเชื้อ (swab) ผู้เข้าสังเกตการณ์ฯ จำนวน 7 ราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย