นายอำเภอเบตง ร่วมฉีดวัคซีน SINOVAC เข็มที่ 2 “วัคซีนโควิด - 19 เพื่อเบตง สร้างความปลอดภัย เสริมภูมิต้านทาน เบตงรวมใจ สู้ไปด้วยกัน”


 

 

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. 

         

          นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง พร้อมด้วย นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ร่วมฉีดวัคซีน SINOVAC เข็มที่ 2 เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน วัคซีนโควิด - 19 สร้างความปลอดภัย เสริมภูมิต้านทาน เบตงรวมใจ สู้ไปด้วยกัน” ณ ห้องประชุมภู่พัฒน์ โรงพยาบาลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา