ร่วมกันตรวจค้น/จับกุม

 


วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 

 


ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต และ ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต 
ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,
ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต(ม),
นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต
นายอัครา สุวัตถิกุล ป้องกันจังหวัดภูเก็ตเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.หมายเลขประจำตัว 591694
นายธรรมรงค์ ช่วยอักษร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต/เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หมายเลขประจำตัว 500631
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง นำโดย นายจิระเดช บุรารักษ์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต/เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หมายเลขประจำตัว 620039
และนายธงไชย รัตนเดช ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต/เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หมายเลขประจำตัว 603038 
พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 8 นาย  
ได้ร่วมกันตรวจค้น/จับกุม
1. นายสุวรรณ แซ่ฉั่ว  หรือ หาย อายุ 45 ปี  
2. นายพิภพ ตันติวัชรพันธ์ุ หรือ อุ่น อายุ 43 ปี
3. นายพิษณุพงศ์ ตันติวัชรพันธ์ุ หรือ ปริง อายุ 34 ปี
พร้อมด้วยของกลาง 
1. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) จำนวน 11 ถุง น้ำหนักรวมถุงบรรจุประมาณ 67.31 กรัม
2. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 2 ถุง จำนวนทั้งสิ้น179 เม็ด  
3. ถุงพลาสติกใสชนิดดึงเปิดกดปิด ขนาดประมาณ 5x7 ซม. จำนวน 100 ถุง 
ถุงขนาด 4x6 ซม. จำนวน 90 ถุง รวม 190 ถุง 

เครื่องช่างน้ำหนักดิจิตอล สีดำ จำนวน 1 เครื่อง
อุปกรณ์เสพยาเสพติด ยาไอซ์ จำนวน 3 ชุด 
โทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง

สถานที่ตรวจค้น/จับกุม บ้านเลขที่ 43/90 (ซอยทรงคุณ) ถนนเฉลิมพระเกียรติ
หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
โดยกล่าวหาว่า ผู้ถูกจับกุม 1/2/3 ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์และยาบ้า)ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย  
ได้ดำเนินการนำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฉลอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป