ผบ.ร้อย.อส.อ.กะพ้อ ​ประชุม​วางมาตรการการรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุด​วันฮารีรายออิดิ้ลฟิตรี่​ 

 

 

 

วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. 

         

 

          นายสมศักดิ์ ทิพย์มณี นายอำเภอกะพ้อ/ผอ.ศปก.อ.กะพ้อ ประธานการประชุมวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดวันฮารีรายออิดิ้ลฟิตรี่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้เน้นย้ำให้กำลังพลหมั่นสอดส่องดูแล สังเกตยานพาหนะและบุคคลแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน และอวยพรเนื่องในโอกาสวันฮารีรายออิดิ้ลฟิตรี่ 1442 H.ขอให้พี่น้องมุสลิมจงมีแต่ความสุข และปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19  ณ ห้องประชุมอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี