นอ.เบตง พร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์สังเกตการณ์เริ่มป่วย ตำบลตาเนาะแมเราะ LOCAL QUARANTINE


 

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. 

         

          นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง พร้อมด้วย นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง นายปราโมช นิติธรรมโชติ ปลัดอาวุโส และนายธารทอง ห่อวงศ์สกุล ปลัดอำเภอเบตง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์สังเกตการณ์เริ่มป่วย ตำบลตาเนาะแมเราะ และมอบน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในกับเจ้าหน้าที่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ(หลังเก่า) หมู่ที่ 4 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา