ศปก.อ.เบตง จัดชุดปฏิบัติการกองร้อย อส.เขตเมือง ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาลเมืองเบตงตามแผน รปภ.เมืองเศรษฐกิจ อ.เบตง 

 

 

 

 

วันที่  8  พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00  น. เป็นต้นไป

 

          ภายใต้การอำนวยการของนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดเฝ้าตรวจ จำนวน 8 แห่ง บนถนนสายเศรษฐกิจ ตามแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจเบตง เพื่อเป็นจุดเฝ้าตรวจ สังเกต และสลับออกลาดตระเวน (เดินเท้า) ในการสกัดกั้นและยับยั้งบุคคล ยานพาหนะที่ผิดกฎหมาย ต่างๆ ที่อาจจะลักลอบเข้ามาในพื้นที่ชั้นในโดยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ปฏิบัติหน้าที่ตลอด  24 ชั่วโมง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย