อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจตามมาตรการค้นหาเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง

 


วันที่ 7 พ.ค.64 เวลา 21.00 น.

 

โดยนายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี มอบหมายให้ทีมบูรณาการอำเภอเมืองนนทบุรี เจ้าหน้าที่ปกครอง และสมาชิกอส. ร้อย อส.อ.เมืองนนทบุรีที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจตามมาตรการค้นหาเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงของเขตพื้นที่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี เพื่อแจ้งคำสั่งจังหวัดนนทบุรีขับรถยนต์ตรวจการณ์เปิดสัญญาณไฟเพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำขอความร่วมมือผู้ค้าผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผลการดำเนินการจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ ผู้ประกอบการเข้าใจและให้ความร่วมมือ
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ