ผวจ.ปัตตานี มอบอำนาจให้ นอ.ยะหริ่ง ปฏิบัติราชการแทนเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู ในการประชุมได้ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุข

 

 

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 

นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง/ผอ.ศปก.อ.ยะหริ่ง ได้รับมอบอำนาจจาก ผวจ.ปัตตานีในการปฏิบัติราชการแทน เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปูครั้งแรก และได้ลงนามแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลบางปู ซึ่งในการประชุมได้ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุข โดยมีนายนิอัฮหมัดลุตฟี นิเดร์หะ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู, ท้องถิ่นอำเภอยะหริ่ง, ปลัด ทต.บางปู และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี