ศปก.อ.เบตง จัดชุด กองร้อย อส. ปฏิบัติหน้าที่ รปภ. อ.เบตง ตามแผนเมืองเศรษฐกิจเบตง 
 

วันที่  4  พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

 

          ภายใต้การอำนวยการของนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดเฝ้าตรวจ จำนวน 8 แห่ง บนถนนสายเศรษฐกิจ ตามแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจเบตง เพื่อเป็นจุดเฝ้าตรวจ สังเกต และสลับออกลาดตระเวน (เดินเท้า) ในการสกัดกั้นและยับยั้งบุคคล ยานพาหนะที่ผิดกฎหมาย ต่างๆ ที่อาจจะลักลอบเข้ามาในพื้นที่ชั้นในโดยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ตลอด  24 ชั่วโมง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย