อำเภอหว้านใหญ่

ยึดยาเสพติดประเภท 5 กัญชาแห้งอัดแท่ง/ไม่อัดแท่ง จำนวน 920ก.ก./ 22 ก.ก.

 

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

 

 

พล.ต.บุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี 
ก.อ.เชวงศักดิ์ พลเยียม รองผวจ./รอง.ผบ.อส.จ.มห และ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด

เพื่อเป็นประธานในกาแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดประเภท 5 กัญชาแห้งอัดแท้ง/ไม่อัดแท่ง จำนวน 920กก/+22 กก และเรือกีบเพลา พร้อมเครื่องยนต์ 1 ลำ
โดยมี
นายสมศักดิ์  บุญจันทร์  นายอำเภอหว้านใหญ่ /ศป.ปส.อ.หว้านใหญ่
พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการ/กรรมการ.ศป.ปส.อ.หว้านใหญ่ กำนันทุกตำบล ให้การต้อนรับ 

ผกก.สภ.หว้านใหญ่
หน่วยกำลังป้องกันชายแดน กกล.สุรศักดิ์มนตรี
ให้การต้อนรับ

ณ ทกย.มว.คทร.2 ร้อย คทร1 บก.ควบคุม1 กกล.สุรศักดิ์มนตรี 
ต.ป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงานทั้ง พลเรือน ตำรวจ ทหาร และกองกำลังภาคประชาชน