จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้อยอส.อ.ขุนยวม 6 ออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด พ.ร.บ. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้วันที่ 22 เม.ย. 2564

 

ก.ท.ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ ผบ.ร้อย อส.อ.ขุนยวม 6 สั่งการให้สมาชิก อส. สนธิกำลังร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ มส 3,กองร้อยทหารพรานที่ 3602,หมวด ตชด.ที่ 3362 ออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด พ.ร.บ. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในท้องที่ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน พบไม้สักแปรรูป จำนวน 23 แผ่น คิดเป็นปริมาตร 0.23 ลูกบาตรเมตร บริเวณป่า พิกัด E0382846 N2067162 หมู่ที่ 2 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ไม่พบผู้กระทำความผิด จึงได้ขนย้ายนำมาเก็บไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ มส 3 พร้อมกับได้ส่งเรื่องให้ สภ.ขุนยวม เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป