ออกตรวจร้านจำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

 

 

วันที่ 21 เมษายน 2564  เวลา  15.00 น.

 

ภายใต้การอำนวยการของนายผล  ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ /นายพิภัช  ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/นายจรัญ  กาญจนปัญญานนท์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์  พุ่มมรดก ป้องกันจังหวัดอุตรดิตถ์ สั่งการให้ รต.ส่งศักดิ์  ทรัพย์สระนิตร์ ผู้บังคับกองร้อยฯ จัดกำลังเจ้าหน้าที่ อส. กองร้อย อส.จ.อต จำนวน ๔ นาย ร่วมกับทีมงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ( ศปก.ทม.อุตรดิตถ์) ทำหน้าที่ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และออกตรวจติดตาม ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันแลควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19   ออกตรวจร้านจำหน่ายอาหาร ร้านหมูกระทะ   ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 8 ร้าน ผลการปฏิบัติ ได้ตรวจให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 โดยให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 11  ข้อ 3 (1) ถือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T  จัดพื้นที่ไม่แออัด (1 คนต่อ 2 ตรม.)  ห้ามจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และดื่มภายในร้าน  และให้ปิดทำการภายในเวลา 22.00 น. ระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2564 โดยผู้ประกอบการทุกร้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี